Virum Kirkes grønne messehagel

Den grønne messehagel er tegnet af Rikke Salto specielt til Virum Kirke og blev indviet søndag d. 25. oktober 2020. Messehaglen er en smal model af silkevelour med sølvbroderi på ryggen. Motivet er nøgne bøgegrene med bøgens frugter – små firflagede skåle – broderet i ægte sølvtråd og sølvpailletter. Bøgegrenene er broderet med nedlagt syning i sølvtråd direkte på velouren med et stykke silkeorganza imellem, hvorpå tegningen er overført.

Grøn for vækst, forår og håb
Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og håb. Den grøn­ne messe­hagel anvendes i helligtrekongers- og trinitatistiden, som fortæller om Jesu barndom og opvækst og om at vokse i troen.

Rikke Saltos designforslag forener den grønne farves symbolværdi med kirkens ydre omgivelser og det indre kirkerums kraftfulde altergobelin med stærke farver samt de til kirken specialdesignede 15 glasmosaikruder, som giver en særlig belysning og stemning i kirken. 

Kristian Tvilling iført den nye grønne messehagel ved alteret

Klima-motiv
Motivet er på en særlig måde et nedslag i den tid, som den er skabt og skal virke i. Rikke Salto har skabt designet ud fra, at bøgetræerne efter somre med ekstrem tørke er så stressede, at de frygter, at de skal dø og derfor sætter en masse frø, så arten kan overleve. Mange af bogene blev derfor siddende på grenene, og det fantastiske syn i begyndelsen af 2020 er samtidig vidne om den tid og de udfordringer, som vi lever med og må håndtere i årene, der kommer.

Close up af pallietdekoration.

 

 

 

 

 

 

Bogen er broderet i ophøjet sølvbroderi med sølvtråd og sølvpailletter for at opnå den tredimensionale virkning er der lagt uldfilt i flere lag under bro­deriet. Bogene blev først udført på lærred og siden klippet ud og applikeret over på velourens nøgne bøgegrene. Endelig er messehaglen monteret med silkefoer med årstal og kunstnerens under­skrift broderet i foret.

Selskabet for Kirkelig Kunsts dygtige brodøse Fernanda Toft-Mendonca har omhyggeligt udført det vanskelige broderi, så det fremtræder så smukt, som det er tænkt af designeren Rikke Salto.

Tekst: Lis Lauritsen, tidligere menighedsrådsmedlem. Teksten er fra en folder udgivet ved messehagelens indvielse. Fotos af Rikke Falck og Selskabet for Kirkelige Kunst.

Menighedsrådsformandens forord i folderen til indvielsen
At få en ny messehagel til Virum Kirke er en gave. Det skrev vi sidste år ved indvielsen af den ny lilla messehagel den 1. søndag i advent, hvor det nye kirkeår begynder. Og menigheden og præsterne tog med stor glæde imod den lilla messehagel.

Derfor er det med meget stor taknemmelighed, at Virum Kirke mindre end et år efter kan modtage endnu en gave, nemlig en ny messehagel. En grøn messehagel, som indvies søndag den 25. oktober 2020, der er 20. søndag efter Trinitatis.

Menighedsrådet håber, at den nye grønne messehagel ligesom den lilla messehagel vil skabe glæde over et smukt kunsthåndværk samtidig med at den vil tjene til fordybelse og støtte for den kristne forkyndelse. Den grønne messehagel anvendes lidt over halvdelen af kirkeåret.

Virum Kirke er så priviligeret, at vi atter kan takke den erfarne og kreative kunstner, tekstildesigneren Rikke Salto for at have tegnet den ny grønne messe­hagel og en tilhørende stola specielt til kirkens rum. Og takken går endvidere til Selskabet for Kirkelig Kunsts dygtige team: den daglige leder Lizzi Damgaard, kunstnerisk konsulent Lisbeth Gasparski og ikke mindst den dygtige brodøse Fernanda Toft-Mendonca, som i tæt dialog med kunstneren har udført det vanskelige broderi. Nu har Virum Kirke to messehageler af meget høj kunstnerisk kvalitet.

En særlig tak skal lyde til Augustinus Fonden for dens uvurderlige støtte til projektets gennemførelse. Uden denne finansielle støtte ville det ikke have været muligt at gennem­føre projektet på under 1 år. Det bliver nu det nyvalgte menighedsråds opgave at den tilhørende grønne stola med det unikke design kan sættes i gang i Selskabet for Kirkelig Kunst.

Uni Isenstein Nielsen, formand for menighedsrådet.