Virum Kirkes historie

Virum Kirke bliver til 
Grundstenen til Virum Kirke bliver lagt d. 5. juni 1937, og d. 28. november samme år bliver krypten indviet. Af økonomiske årsager må selve kirkerummets indretning udskydes, og først d. 30. juni 1940 finder kirkeindvielsen sted. Året efter dør kirkens arkitekt, Niels Skrivers, og han er den første, der bliver bisat fra kirken. Arkitekt Palle Møller overtager herefter og står bag en ombygning i 1957-1959, hvor kirken udvides til at blive en korskirke med en yderligere krypt – store krypt. D. 8. marts 1959 er der indvielse af den udvidede kirke, hvor arveprins Knud, Prinsesse Elisabeth og Prins Christian deltager. 

På dansk kulturarvs hjemmeside, kan du se en kort film fra indvielsen af Virum Kirke.

Virum Kirkes kor og alter

I 2007 tages det første spadestik til det, der i dag er kontorfløjen, mellemkrypt og nedgang til krypterne med trappe- og elevatorforbindelse. Det gamle kapel og dåbsværelse bliver revet ned. I 2008 indvies kirkens nye tilbygning. 

Kirkens første sognepræst var Peter Villy Høier, som var præst fra 1932 til 1975. Kirken er også kendt for sognepræsten Johannes Møllehave (1973-1987). I dag har Virum Kirke tre sognepræster, Elisabeth Siemen, Kristian Tvilling og Inge Nelson. Se her oversigten over, hvem der har været præster i Virum Kirke igennem tiden. Man kan også se oversigten over alle kirkens sognepræster på den nordlige væg i kirkeskibet.

Klokker
I 1937 blev kirken kaldt for ”kirken med det stumme tårn”, da der ikke var råd til kirkeklokker. Med en anonym donation på 3.000 kr. kunne den første klokke  dog ringe til julegudstjenesten i 1937. I 1964 på første søndag i advent lød tre nye klokker fra tårnet. De var støbt hos Petit og Fritsen i Holland og afløste den gamle klokke. Det er de tre klokker, der hænger i tårnet i dag, og de bærer hver en inskription, der tilsammen udgør velsignelsen, som vi bruger under højmesserne.

Kirkeklokker

 

 

 

 

 

Orgel
Kirken fik sit første orgel med 13 stemmer i 1941. Kirkeministeriets orgelkonsulent, Per Kynne Frandsen, skrev i 1997: ”Orglet er som helhed kassabelt, og jeg kan tilråde, at man går ind for at bygge et nyt orgel til Virum Kirke”. Herefter fulgte en lang proces, hvor både støtte og enighed skulle opnås. D. 31. august 2003 bliver det nye Freiburger-orgel indviet ved en festlig gudstjeneste med organist Knud Rasmussen, der blev fastansat samme år, og som stadig er kirkens organist 
i dag. Læs mange flere detaljer om orglet HER.

Virum Kirkes orgel

Altertavle
Maleren Jens Urup Jensen udarbejdede i 1963 et forslag til en stor gobelin – den, der i dag udgør altertavlen. Den blev vævet af Benedikte Herlufsdatter og Jan Groth. Jens Urup Jensen kalder det selv ”En vision over påskemotivet. Kristi kors på Golgatha påskemorgen”. Med sine rødlige farver leder gobelinen tankerne hen på en solopgang, og solen stiger rent faktisk op bag altertavlen, som er placeret mod øst.

Alter og altergobelin

Døbefont, dåbstræ og æblehøst
Døbefonten står Jens Urup Jensen også bag, og den har en helt enkel form, som kan minde om middelalderens døbefonte. I 2017 bliver der indkøbt et dåbstræ i birk. Hver gang et barn bliver døbt, hænges et æble på træet med barnets navn og dåbsdato indvævet i guldtråd. Én gang om året inviteres dåbsfamilierne til æblehøst, hvor de får deres dåbsæble med hjem.

Mosaikvinduer
Jens Urup Jensen har også skabt de 12 mosaikvinduer i kirken, som er nonfigurative motiver, hvor farver og mønstre udtrykker forskellige liturgiske begreber. Fx er et af vinduerne nær døbefonten symbol på Faderen, Sønnen og Helligånden med tre ringe, der griber ind i hinanden, og vinduerne omkring døbefonten er generelt holdt i lyse og blå farver. Det runde vindue i koret symboliserer tornekronen, som Jesus bar under sin korsfæstelse, og det går på den måde i samspil med altertavlen og tager del i dens påskefortælling. Urup Jensens intention var at bygge mosaikkerne op som en fortsættelse af hans gobelin som midtpunkt.

Mosaikvindue i kirken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristi monogrammer
Ved hovedindgangen til kirken hænger Kristi monogram skabt af maleren Kay Simmelhag. Monogrammet er indrammet af Alfa og Omega – Kristus som begyndelsen og enden. Simmelhag har også lavet det Kristi monogram, som hænger over døren i nordre tværskib. Over for dette hænger på sydvæggen et kongekrucifix i brændt ler, udført af billedhuggeren Gunnar Hansen. På korset står det latinske INRI, hvilket betyder Jesus fra Nazareth jødernes konge. 

Monogram over hovedindgangen

 

 

 

 

 

Stjernemosaik i våbenhuset
Den store mosaikstjerne i gulvet i våbenhuset er også lavet af Kay Simmelhag og var oprindeligt placeret under den første døbefont af træ.

Stjernemosaik i våbenhuset

Lamperne i kirken
I 1993 får arkitekt Erik Lassen til opgave at restaurere kirkens 
indre, der bar præg af krigstidens materialer. Særligt fremtrædende var Lassens indførelse af de smukke lamper – 18 lys-glober i messing – som stadig hænger i kirken i dag. I 1995 indvies det nye kirkerum.

Lysglober i kirkesalen

  

 

 

 

 

Virtuel tur i kirken
Du kan gå en virtuel tur rundt i kirken HER , hvor du mere detaljeret kan se kirkens indretning, som den ser ud i dag. 

Messehageler
I 2019 og 2020 indviede Virum Kirke to nye messehageler designet specielt til kirken. Du kan læse mere om den lilla messehagel HER og om den grønne HER.