Højmesse om søndagen

Hver søndag fejres der gudstjeneste i Virum Kirke kl. 10.00. Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen, og i folkekirken afspejler denne forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab. Ordet gudstjeneste er et sammensat ord af ordene gud og tjeneste. Ordet gudstjeneste har en dobbelt betydning: Guds tjeneste for mennesket - og menneskets tjeneste for Gud.

Lige siden Jesus døde og opstod, er kristne mødtes om søndagen. Den nuværende danske højmesse har rødder tilbage til de første kirker, men er præget af både reformationen og af Grundtvig. Højmessen følger et fast forløb, liturgi, med blandt andet tekstlæsninger, salmesang og nadver. Søndagsgudstjenesten er derfor næsten ens i alle danske folkekirker. Læs søndagens tekst på Bibelselskabet ved at trykke HER.

Kirkens sangere
I Virum Kirke har vi hver søndag til højmessen prioriteret, at I skal lytte til noget smukt. Derfor har vi nogle rutinerede og professionelle kirkesangere, hvoraf flere af dem også slår deres folder inde på Det kongelige Teater eller på operaen. I kan se, hvem vi har i koret HER .

Kollekt
Ordet kollekt kommer af latin colligere, ”at indsamle”. Udtrykket bruges i folkekirken om den pengeindsamling, der finder sted i forbindelse med højmessen. Præsten annoncerer efter prædikenen, hvilket formål søndagens kollekt går til. Menigheden har mulighed for at give et bidrag, enten ved at lægge et beløb i kirkebøssen efter højmessen eller ved at overføre et beløb til kirkens konto: 1471-1550016000 med teksten: Kollekt. Overførsel kan også foretages via MobilePay til 17450 eller ved at klikke på en af de nærmeste "butikker", som bliver foreslået, hvis man har tilsluttet lokalitetstjeneste - så bliver Virum Kirke + logo synligt. Tak for ethvert bidrag!

I Virum Sogn har menighedsrådet vedtaget, at kollekten går til følgende formål:
Menighedsplejen, Børnesagens fællesråd, Missionen blandt hjemløse, Mændenes hjem, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole, Sankt Lukas Stiftelsen, Folkekirkens Nødhjælp, Børnefonden, Dansk Sømands- og Udlandskirker, KFUM/’ s sociale arbejde, herunder:”Reden” på Vesterbro, Unicef, SOS Børnebyerne, Danske Hospitalsklovne, Blå kors                 

Kommende højmesser