Gudstjenester

I Virum Kirke har vi forskellige typer af gudstjenester. Vi har naturligvis den klassiske gudstjeneste om søndagen, som også kaldes en højmesse. Her vil der ofte være dåb, og I Virum Kirke begynder den altid kl. 10.00. Derudover har vi lasagnegudstjenester for familier, smukke musikgudstjenester ved fx allehelgen og langfredag, de alternative gudstjenester "Åndehuller", og så har vi ved de store højtider festlige familiegudstjeneter. Herunder kan du se kalenderen for samtlige gudstjenester -  find de forskellige slags i underpunkterne i menuen "Gudstjenester".

Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, der begynder 1. søndag i advent. Læs om kirkeåret på kristendom.dk 

Kirkens sangere
I Virum Kirke har vi hver søndag til højmessen prioriteret, at I skal lytte til noget smukt. Derfor har vi nogle rutinerede og professionelle kirkesangere, hvoraf flere af dem også slår deres folder inde på Det kongelige Teater eller på operaen. I kan se, hvem vi har i koret HER .

Kollekt
Ordet kollekt kommer af latin colligere, ”at indsamle”. Udtrykket bruges i folkekirken om den pengeindsamling, der finder sted i forbindelse med højmessen. Præsten annoncerer efter prædikenen, hvilket formål søndagens kollekt går til. Menigheden har mulighed for at give et bidrag, enten ved at lægge et beløb i kirkebøssen efter højmessen eller ved at overføre et beløb til kirkens konto: 1471-1550016000 med teksten: Kollekt. Overførsel kan også foretages via MobilePay til 17450 eller ved at klikke på en af de nærmeste "butikker", som bliver foreslået, hvis man har tilsluttet lokalitetstjeneste - så bliver Virum Kirke + logo synligt. Tak for ethvert bidrag!

I Virum Sogn har menighedsrådet vedtaget, at kollekten går til følgende formål:
Menighedsplejen, Børnesagens fællesråd, Missionen blandt hjemløse, Mændenes hjem, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole, Sankt Lukas Stiftelsen, Folkekirkens Nødhjælp, Børnefonden, Dansk Sømands- og Udlandskirker, KFUM/’ s sociale arbejde, herunder:”Reden” på Vesterbro, Unicef, SOS Børnebyerne, Danske Hospitalsklovne, Blå kors