Orglet

Orglet er bygget i 2002/2003 af  Hartwig Späth, Freiburger Orgelbau, Freiburg, Tyskland, og afløser Frobenius-orglet fra 1941.

Søndag den 31. august 2003 blev Virum Kirkes nye Freiburger Orgel indviet ved en festgudstjeneste. Blandt de inviterede gæster var Prinsesse Elisabeth, der havde været protektor for orgelkomitéen. I efteråret 2003 fulgte en række orgelkoncerter med nogle af Danmarks ypperste organister Flemming Dreissig, Grethe Krog, Per Kynne Frandsen, kirkens egen organist Knud Rasmussen og kirkens tidligere organist Mettea Engelund.

Som i så mange eventyr skulle Virum Menighedsråd gå meget ondt igennem inden man kunne nå en lykkelig slutning. Orgelprojektet startede i 1990erne, da det gamle orgel på kirkeministeriets orgelsagkyndige blev betegnet som kassabelt. Det skulle imidlertid tage mange år inden alle tilladelser og det økonomiske grundlag for et nyt orgel var på plads.

Planlægning og bygning af et orgel er en kompliceret opgave. Orglets disposition og klanglige egenskaber skal tage hensyn til både gudstjenester med salmesang og koncerter. En kapacitet på dette område var slotsorganist Per Kynne Frandsen, der påtog sig opgaven som konsulent. Desuden skulle orgelhusenes form, størrelse og placering tilrettelægges ud fra orgelpulpiturets muligheder og kirkens arkitektur.

Det var et afgørende ønske fra menighedsrådet, at man kunne bibeholde det gamle rygpositivs stemmer og dermed skabe en linie tilbage til kirkens første tid. Det blev orgelkomitéens opgave at skaffe midler til dette og her trådte Augustinus Fonden, Oticon Fonden og BG Bank til, sammen med nogle flotte anonyme gaver.

Det stod klart, at en væsentlig ændring af pulpituret var nødvendig. Et nyt pulpitur, der var sænket ca. 50 cm og ført længere ind i kirkerummet skulle bygges. Det betød, at kirkerummet ikke kunne benyttes hele sommeren 2002. Opgaven blev lagt i hænderne på Arkitektfirmaet AA Arkitekter i Lyngby.

Midt i det hele stillede kirkeministeriet pludselig krav om at orglet skulle i EU licitation. Trods protester fra mange sider blev Virum Kirke tvunget til at gennemføre licitationen. Vinder af licitationen blev Freiburger Orgelbau, der ejes af overbygmester Hartwig Späth, som anses for at være en af Europas dygtigste orgelbyggere. Freiburger orglet i Virum Kirke er et "Hartwig Späth Opus 992" og har 30 stemmer, 3 manualer og pedal. Kort før leveringen fik orglet et sættekombinationssystem. Intonationen er foretaget af Rainar Janke, der betragtes som en af de dygtigste intonatører.

Af kirkeministeriets orgelkonsulents godkendelseserklæring fremgår at:

Orglet er klangligt fyldstgørende til kirken, og der er med den givne disposition, de valgte mensurer, intonationen og orglets placering og opbygning, opnået et ualmindeligt godt resultet. Orglets grundklang er sund og befordrende for salmesangen. Der er en flot sangkrone, og der er mange smukke soloregistre. Det tekniske er meget velfungerende, og orglet er behageligt at spille på. Dertil er orglets indre meget velordnet, med god adgang for service. Den håndværksmæssige kvalitet er i alle detaljer høj og uden kompromisser.

Flemming Møller

 

 

ORGLETS DISPOSITION

Hovedværk    
Gedakt 16 Cornet III  
Principal 8 Oktav 2´  
Oktav 4´ Trompet 8´  
Rørfløjte 4      
       
Rygpositiv:      
Rørfløjte 8´ Gemshorn 2    
Principal 4 Terts 1 3/5´    
Gedaktfløjte 4´ Oktav 1'    
Quint 2 2/3´ Krumhorn 16´    
Tremulant      
       
Svelleværk:      
Salicional 8´ Traversfløjte 4      
Voix celeste 8´ Oktavino 2'      
Blokfløjte 8´ Obo 8´    
Fugara 4 ´ Vox humana 8      
Tremulant      
       
Pedalværk:      
Subbas 16´ Oktav 4´    
Oktav 8´ *) Quartian II    
Bordun 8´ *) Fagot 16'    
Zink II      

´

Koblinger:HV+RP, HV+SV, PV+HV, PV+RP, PV+SV, PV+SV 4´
Kilebælge
Sløjfelader. Mekanisk traktur og registratur
2 gange 264 elektroniske sættekombinationer
Manualomfang: C – g´´´, Pedalomfang : C – f`
*) transmissioner fra HV

Orglet er opstillet i tre etaper. Forrest i pulpiturgitteret ses Rygpositivet hvis 8 stemmer, bortset fra den synlige Principal 4´, er overtaget fra kirkens tidligere orgel. Herefter følger orglets Hovedværk med Principal 8´ i fronten.

I tredje geled ses i siderne de to sektioner af Pedalværket, og herimellem skimtes over Hovedværkets to sidefelter venstre og højre hjørne af Svelleværket (med lukkede eller åbne svelledøre til henholdsvis svagt eller kraftigt spil).