Fødsel og dåb

Både spædbørn, større børn, unge og voksne kan blive døbt i folkekirken. Man bliver medlem af Folkekirken, når man bliver døbt. Uanset hvem der skal døbes, er det første man gør at kontakte en af kirkens tre præster. I finder deres kontaktoplysninger HER.

Fødsel og navngivning
Et barns fødsel skal anmeldes, og i de fleste tilfælde foretager jordemoderen dette efter fødslen på hospitalet. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen. Dette gøres HER.  

OBS: Er du mor, og er du født i udlandet, så skal du vedlægge din fødsels- og navneattest. Er I forældre gift eller samlevende, og er I begge født i udlandet, vedlæg fødsels- og navneattester samt eventuelt vielsesattest.

Du kan navngive dit barn ved en dåb, hvilket du kan læse om herunder. Du kan også navngive på borger.dk ved at klikke HER. Barnet skal navngives, inden det fylder seks måneder.  Er der fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive blanketten. Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn, og fornavnet skal være optaget på Familiestyrelsens liste over godkendte navne. 

Barnedåb
Når et barn døbes senest seks måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet ske ved dåb. Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til en af vores tre præster her i Virum Kirke, med hvem I aftaler tidspunktet for dåben. Dåb finder oftest sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste (højmesse). Derudover tilbyder vi lørdagsdåb den første lørdag i hver måned. Der er ingen dåb juleaftensdag, pinsedag, påskedag og til fastelavnsgudstjenesten. Der er max tre dåb pr. gudstjeneste.

Faddere
Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere. Det gælder både ved dåb af spædbørn og ved dåb af større børn. Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år. Den enkelte præst har dog mulighed for at vurdere, om en "ung fadder" er moden nok til at stå fadder. Barnets forældre bestemmer, hvem der skal være faddere, og de skal meddele faddernes navne og adresser til præsten.

Virum Kirkes dåbstradition
Alle dåbsbørn får et æble med indvævet navn og dåbsdato, som ved dåben hænges på vores dåbstræ i kirken. Der er efterfølgende et dåbstræf med æblehøst, hvor man får sit æble med hjem. Læs mere om dåbstraditionen HER.

Dåb af større børn
Større børn og unge i forskellige aldersgrupper bliver hvert år døbt. De fleste tilhører alderskategorien 12-14 år, det vil sige børn og unge, der nærmer sig konfirmationsalderen. Der vil være en lørdag i januar, hvor de, der deltager i konfirmationsforberedelsen, bliver døbt sammen. Man kan ikke blive konfirmeret uden at være døbt, da konfirmationen er en bekræftelse af dåben, men man kan godt påbegynde konfirmationsndervisningen uden at være døbt. Dåb af større børn og unge forudsætter, at ikke alene forældrene, men også barnet eller den unge selv ønsker at blive døbt. Ved dåb af større børn bør der, ligesom ved dåb af spædbørn, være mellem to og fem faddere.

Voksendåb
Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, kan du henvende dig til en af vores tre præster her i Virum Kirke. Ved barnedåb forpligter faddere sig til at tage vare på dåbsbarnets kristelige opdragelse. Derfor får en voksen ikke faddere ved dåben. I stedet er der to dåbsvidner til voksendåb. De er vidner både i juridisk og medmenneskelig forstand. Dåbsvidnerne deler det særlige øjeblik med den døbte, så de siden kan se tilbage på dåben sammen. Dåbsvidnerne kan være fortrolige venner eller familiemedlemmer, som også i andre situationer er den døbtes nære samtalepartnere. Den voksne kan også bede præsten hjælpe med at finde dåbsvidner.

Leje af lokale til dåbsreception
Læs mere om leje af lokaler i Virum Kirke HER.

Dåb
I kan læse meget mere om dåben, dens betydning samt få gode råd på Folkekirkens hjemmeside HER.