Leje af kirkens krypter

Vi udlejer vores lokaler i forbindelse med en aftale om dåb/vielse/kirkelig velsignelse. Enhver henvendelse om lån eller leje af lokaler skal ske til kirketjeneren eller dennes stedfortræder inden for normal kontortid kl. 9.30-13.00 på tlf. 45 85 33 67. OBS: vi lejer ikke lokalerne ud på lørdage pga. eventuelle bisættelser.

I Virum Kirke har vi tre lokaler, lille-, mellem- og storekrypt, som kan lejes (uden betjening) til dåbs- og bryllupsreceptioner og sammenkomster efter bisættelser afholdt i Virum Kirke. Krypten udlejes også til møder, arrangementer med ikke-kirkeligt indhold, hvortil der er offentlig adgang. (F.eks. generalforsamlinger i de lokale grundejerforeninger). Reservation kan tidligst ske 3 måneder inden arrangementets afholdelse.

Krypten kan derudover udlånes til kirkeligt arbejde tilknyttet Virum kirke og enkeltarrangementer med kirkelige relationer. Krypten udlejes eller udlånes ikke til private og ikke til fester.

Kirketjeneren er af menighedsrådet bemyndiget til at træffe afgørelse om udleje af Virum Kirkes lokaler i henhold til ovenstående retningslinier. I tvivlstilfælde kontaktes menighedsrådsformanden/kirkeværgen, som træffer en afgørelse.

Praktiske forhold
Valg af krypt sker i samråd med kirketjeneren, idet der tages højde for kirkens andre aktiviteter.

Pris for leje uanset størrelse af krypt (stor-mellem-lille) er 1.000,- kr.  
Betaling for lejen indbetales på reg.nr. 4490 konto 1550016000 med angivelse af dato for leje, og kvittering forevises kirketjeneren ved afhentning af nøgle. Nøgle afhentes hos kirketjeneren dagen før arrangementet og afleveres dagen efter arrangementet. Nøgledepositum er 1.000,- kr., som lægges kontant.

Ved leje underskrives en udlejningsaftale, hvor det bl.a. er angivet, at der ved mangelfuld rengøring/oprydning vil blive opkrævet et beløb på yderligere minimum 1000,- kr. Lokalerne skal afleveres med samme borde-stole opstilling, som de er modtaget i. Endvidere skal lokalerne være opryddet og evt. tom emballage og skrald skal være bortfjernet, herunder også bleer. Vinduer og døre skal være lukkede og låst. Se nærmere vejledning på lejekontrakten. 

Aktivering af brandalarmen medfører en betaling på 4.000,- kr., men dette gælder naturligvis ikke, hvis der opstår ild.