Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse
Indmeldelse i Folkekirken sker normalt ved dåb. Ved ønske om dåb I Virum Kirke skal du kontakte en af vores præster. Du finder deres kontaktoplysninger HER . Hvis man allerede er døbt, men har været udmeldt og ønsker genindmeldelse, skal man ligeledes henvende sig til en af præsterne for en samtale. Derefter registreres medlemsskabet automatisk, også hos skattemyndighederne.

Udmeldelse
Udmeldelse fra Folkekirken sker ved skriftlig anmodning til kirkekontoret . Det er vigtigt, at man ved udmeldelse af Folkekirken oplyser sine pårørende om det, så de er opmærksomme på de konsekvenser, det har specielt i.f.m. dødsfald, hvor man dermed frasiger sig gejstlig medvirken ved bisættelsen/begravelsen. Der sker ved udmeldelsen automatisk registrering hos skattemyndighederne, og der udstedes ny dåbsattest. Læs mere på folkekirken.dk .