Frivillig i kirken

Som frivillig i Virum Kirke kan du både hjælpe til praktisk, kreativt og menneskeligt, og du kan medvirke i noget allerede planlagt eller komme med nye idéer. Som frivillig kan du blive del af et aktivt kirkeligt fællesskab, og der er rig mulighed for at være frivillig både i dag- og aftentimerne, så hvad enten du går i skole, er i arbejde eller er pensioneret, er der plads til dig.

Du kan fx blive en del af gudstjenestelauget, som på skift varetager opgaven som kordegn om søndagen, eller du kan hjælpe til ved børne-, voksen- og familieaktiviteter. Har du et forslag til en aktivitet, som du gerne vil være med til at sætte i gang, så vil vi gerne høre om den. Kontakt menighedsrådet på mr@virumkirke.dk