Vielse og velsignelse

Ægteskab
Ønsker I at gifte jer, skal I tage stilling til, om vielsen skal foregå i kirken eller på rådhuset. En vielse er gyldig, hvis I er viet af en præst, en borgmester eller en anden, der er godkendt til at foretage vielser. I skal sige ja til, at I vil gifte jer med hinanden, og vielsesmyndigheden skal forkynde, at I er ægtefolk. I kan læse om betingelser for ægteskab på borger.dk .

Navn ved ægteskab
Når I gifter jer, beholder I som udgangspunkt jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring på borger.dk . Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

Vielse i Virum Kirke
I kan indgå ægteskab ved en vielse i folkekirken. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken. Ønsker I en kirkelig vielse i Virum Kirke, er det første I skal gøre at henvende jer til en af vores præster. I finder deres kontaktoplysningerner HER . 

Før vielsen skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest (max. 4 mdr. gammel), som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I vil inden vielsen få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten for at gennemgå vielsens forløb. I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer og evt. valg af musik. Til vielsen skal (ud over brudeparret og præsten) mindst to vidner være til stede.

Kan man blive viet i en selvvalgt kirke?
Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne. Særlig tilknytning foreligger altid, hvis man tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet) eller hvis man har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).

I ovennævnte tilfælde har man derfor altid ret til at få foretaget en vielse i en anden kirke end den, der ligger i bopælssognet. I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning til en kirke uden for det sogn, man bor i.

Læs mere om kirkelige vielser på folkekirken.dk .

Kirkelig velsignelse af borgerligt viede
Efter en borgerlig vielse kan I få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. Ønsker I en velsginelse i Virum Kirke, er det første I skal gøre at henvende jer til en af vores præster. I finder deres kontaktoplysninger HER . Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse. Der udstedes en attestation som følge af hændelsen.

Leje af lokale til reception
I kan læse mere om leje af kirkens lokaler HER.