Vil du være frivillig i Virum Kirke og være med til at afholde bålaften, sangarrangement eller adventskransebinding?

Som frivillig i Virum Kirke kan du både hjælpe til praktisk, kreativt og menneskeligt, og du kan medvirke i noget allerede planlagt eller komme med nye idéer. 

Som frivillig kan du blive del af et aktivt kirkeligt fællesskab, og der er rig mulighed for at være frivillig både i dags- og aftentimer, så hvad enten du går i skole, er i arbejde eller pensioneret, er der plads til dig. 


Kom i kontakt
Hvis du vil svinge en grydeske eller smide en idé på bordet, så kontakt ganske uforpligtende kirke- og kommunikationsmedarbejder Marlene Kejser på mk@virumkirke.dk eller 24 20 40 03 - du må også gerne kigge forbi kontoret! 

Frivillighed kan være mange forskellige ting, og man behøver ikke på forhånd at have en idé eller vide, hvad man gerne vil bidrage med - det kan vi sammen finde ud af!


Gudstjenestelaug
Rollen som kordegn i forbindelse med højmesserne varetages af frivillige. Det indebærer bl.a. opgaver som at læse ind- og udgangsbøn, uddele brød ved nadveren og indsamle kollekt. Hvis du er interesseret i at være en del af gudstjenestelauget som frivillig kordegn, kan du skrive til menighedsrådets formand, Uni Isenstein, på uni@unis.dk eller til sognepræst Elisabeth Siemen på ebsi@km.dk. Så indbyder vi dig til et møde, hvor vi taler om, hvilke opgaver der skal løses, og hvordan de løses.