Menighedsrådsvalg tirsdag d. 17. september 2024 kl. 19.00

I år skal der vælges nye menighedsråd i alle landets kirker - og derfor også her i Virum. Til valgforsamlingen foregår selve valget af de nye medlemmer. Der skal vælges 13 personer, som sammen med kirkens tre præster udgør menighedsrådet for de kommende to år. Derudover vælges  også suppleanter.

I Virum Kirke har vi et ønske om, at menighedsrådet skal afspejle sognet, så vi har brug for medlemmer i alle aldre og med forskellige kompetencer og interesser. Som menighedsrådsmedlem får du indflydelse på Virum Kirkes liv, du gør en forskel og medvirker aktivt til et godt fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet arbejder for at sikre, at kirken er levende, relevant og rummelig.

Uanset om du vil stille op som kandidat eller ej så kom over i kirken og stem på de kandidater, som du mener skal i menighedsrådet.

Orienteringsmøde
Forud for valget er der orienteringsmøde tirsdag d. 14. maj kl. 19.00, og her kan du blive klogere på, hvad menighedsrådet er, hvordan valget foregår, og hvordan du stiller op. Det er ganske uforpligtende at møde op til orienteringsmødet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger inden orienteringsmødet, kan du skrive til menighedsrådets mail på mr@virumkirke.dk att.: Birgitte eller Ann.

Valgforsamling
Valgforsamlingen er selve menighedsrådsvalget, og det afholdes tirsdag d. 17. september kl. 19.00. På valgforsamlingen opstilles og vælges kandidaterne og suppleanter til menighedsrådet. Kandidaterne får på mødet mulighed for at præsentere sig over for de fremmødte. Herefter gennemføres afstemningen. Resultatet af valget vil blive bekendtgjort for de tilstedeværende umiddelbart efter optælling af stemmerne.

Skulle det ikke lykkes at fylde samtlige 13 pladser i menighedsrådet, skal der indkaldes til en ekstraordinær valgforsamling d. 8. oktober. Ydermere er der mulighed for indlevering af en kandidatliste efter valgforsamlingen senest den 15. oktober. Skulle det ske, skal der afholdes afstemningsvalg d. 19. november. Der er konstituerende møde d. 27. november, og det nye menighedsråd tiltræder den 1. december.

Hvordan stiller man op og hvem kan stemme?
Hvis du er medlem af folkekirken, har bopæl i sognet eller har løst sognebånd, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret eller haft fast bopæl i riget i det seneste år kan du stille op som kandidat, og du har ret til at stemme ved valget. Der er enkelte undtagelser til stemmeretten.

Hvis du ønsker at stille op til valget, kan du melde dit kandidatur enten forud for eller til selve valgforsamlingen. Vil du melde dit kandidatur inden valget, kan du skrive til menighedsrådet på mr@virumkirke.dk. Ønsker du at stille op til valget, men har du ikke mulighed for at være tilstede ved valgforsamlingen, er dette muligt ved at underskrive en fuldmagt på forhånd. Kontakt menighedsrådets formand for nærmere information på mr@virumkirke.dk att.: Uni. Det er ikke muligt at brevstemme til valget. Man kan kun udøve sin stemmeret ved at møde personligt op på valgforsamlingen.