https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-6DVV6QG11D Menighedsrådets opgaver og udvalg | Virum Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets opgaver og udvalg

Opgaver i et menighedsråd

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet. De vigtigste opgaver er at:
• Administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
• Forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
• Medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
• Ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, kirketjenere, organister, kirke- og kulturmedarbejdere, sangere m.v.
• Deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Poster og udvalg i Virum Kirkes menighedsråd

Formand: Uni Isenstein Nielsen

Næstformand: Birgitte Lykke Lentz-Nielsen 

Kasserer: Søren Ødum Nielsen

Kirkeværge: Kim Bruun Petersen

Kontaktperson: Jesper Hauton

Daglig leder: Kristian Tvilling

Valgbestyrelse: Søren Ødum Nielsen (formand), Henriette Oest Lensbøl & Marianne Henriksen
Kirkeudvalg: Henriette Oest Lensbøl (formand), Birgitte Lykke Lentz-Nielsen, Jytte Holm Gyldenvang & Elisabeth Siemen
Underskriftsberettiget: Uni Isenstein Nielsen & Søren Ødum Nielsen
Bygningskyndig: Bygningskonstruktør Thomas Steen Kirchhecker, Fogh & Følner Arkitekter, Kulsviervej 150, 2800 Kgs. Lyngby
Aktivitetesudvalg voksne: Hans Ravnkjær Larsen, Lisbeth Vestergaard Grove, Ann Østergård og Marianne Rich Henriksen
Aktivitetsudvalg børn og unge: Marianne Rich Henriksen, Birgitte Lykke Lentz-Nielsen, Henrik Brogaard Holmager, Kristian Tvilling og Marlene Kejser.

Se hvem der lige nu sidder i Virum Kirkes menighedsråd HER.