https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-6DVV6QG11D Vielse og velsignelse | Virum Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse og velsignelse

Ægteskab
Ønsker I at gifte jer, skal I tage stilling til, om vielsen skal foregå i kirken eller på rådhuset. En vielse er gyldig, hvis I er viet af en præst, en borgmester eller en anden, der er godkendt til at foretage vielser. I skal sige ja til, at I vil gifte jer med hinanden, og vielsesmyndigheden skal forkynde, at I er ægtefolk. I kan læse om betingelser for ægteskab på borger.dk.

Navn ved ægteskab
Når I gifter jer, beholder I som udgangspunkt jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring på borger.dk. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

Vielse i Virum Kirke
I kan indgå ægteskab ved en vielse i folkekirken. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken. Ønsker I en kirkelig vielse i Virum Kirke, er det første I skal gøre at henvende jer til en af vores præster. I finder deres kontaktoplysningerner HER. 

Før vielsen skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest (max. 4 mdr. gammel), som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I vil inden vielsen få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten for at gennemgå vielsens forløb. I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer og evt. valg af musik. Til vielsen skal (ud over brudeparret og præsten) mindst to vidner være til stede.

Kan man blive viet i en selvvalgt kirke?
Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne. Særlig tilknytning foreligger altid, hvis man tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet) eller hvis man har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).

I ovennævnte tilfælde har man derfor altid ret til at få foretaget en vielse i en anden kirke end den, der ligger i bopælssognet. I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning til en kirke uden for det sogn, man bor i.

Læs mere om kirkelige vielser på folkekirken.dk.

Kirkelig velsignelse af borgerligt viede
Efter en borgerlig vielse kan I få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. Ønsker I en velsginelse i Virum Kirke, er det første I skal gøre at henvende jer til en af vores præster. I finder deres kontaktoplysninger HER. Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse. Der udstedes en attestation som følge af hændelsen.

Leje af lokale til reception
I kan læse mere om leje af kirkens lokaler HER.