Torsdag d. 23. januar 2020, Kl. 14:30 til kl. 16:30

Antisemitisme og folkekirken

Sidst i 1800-tallet stod folkekirkens førende skikkelse, Sjællands biskop H.L. Martensen, i spidsen for en stærkt antijødisk holdning, fulgt af andre fremtrædende gejstlige. De videreførte her den kristne kirkes gamle antijødiske tradition, men de forstærkede den. I 1930’erne og 1940’erne gik nogle nazistiske danske præster endnu videre og lavede stærk propaganda for antisemitismen.

Professor i teologi Martin Schwarz Laustens foredrag bygger bl.a. på hidtil utilgængelige privatarkiver, fremstillet i hans bog ”Jødesympati og jødehad i folkekirken. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. årh. til 1948” (2007). Hvad er baggrunden for disse holdninger? Hvor er grænsen mellem teologisk antijødedom og antisemitisme? Hvordan reagerede man i det jødiske samfund? Det er nogle af de spørgsmål, som behandles.

Medvirkende
Martin Schwarz Lausten
Sted
Store krypt, Kirkebakken 10, 2830 Virum, Danmark
Pris
Kaffe, te og kage koster 20 kr.